روزنامه خبر جنوب امروز دوشنبه دوازدهم تیرماه  گزارش جالبی از قاسم شکری منتشر کرده است.

ghasemshokree

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :