یوسف بذرافکن| شاید برخی ها از جوان ها معنی خیلی از اصطلاحات داریونی را ندانند . یکی از این اصطلاحات « دراز آب رفتن » است . منظور از این اصطلاح آن است که فردی به غیر از آبیار ، بیل خودرا بردوش می گرفت و از سر زمین تا سرقنات های داریونی پیاده می […]

یوسف بذرافکن|

شاید برخی ها از جوان ها معنی خیلی از اصطلاحات داریونی را ندانند . یکی از این اصطلاحات « دراز آب رفتن » است .

zirabi

منظور از این اصطلاح آن است که فردی به غیر از آبیار ، بیل خودرا بردوش می گرفت و از سر زمین تا سرقنات های داریونی پیاده می رفت و در مسیر خود آشغال ها و چیزهایی که راه آب را گرفته اند پاک سازی می کرد .

سال هایی که به علت خشکسالی آب قنات های داریون بسیار کم شده بود دیگر کسی به دراز آب نمی رفت . اما خوشبختانه در سال جاری به سبب نزول بارش رحمت الهی ، الحمد لله دوباره آب قنات ها در جوی ها جاری شده و باز هم کشاورزان به دراز آب می روند .