اطلاعیه زیر را شورای شهر داریون در اختیار داریون نما قرار داده است.     باسمه تعالی اعضاء منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر داریون در نظر دارند جهت انتخاب گزینه تصدی سمت شهردار در این شهر از بین واجدین شرایط دعوت بعمل آورند . لذا متقاضیان محترم با ارائه رزومه و مدارک مرتبط از […]

اطلاعیه زیر را شورای شهر داریون در اختیار داریون نما قرار داده است.

 

shora

 

باسمه تعالی

اعضاء منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر داریون در نظر دارند جهت انتخاب گزینه تصدی سمت شهردار در این شهر از بین واجدین شرایط دعوت بعمل آورند .

لذا متقاضیان محترم با ارائه رزومه و مدارک مرتبط از تاریخ 96/5/25 لغایت 96/6/5 به شهرداری داریون (سرکار خانم زارع) مراجعه نمایند .

اولویت نیز با افراد واجد شرایط بومی است.

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر داریون