یوسف بذرافکن| یکی از کمبود های شهر داریون کمبود اماکن مذهبی است . یکی از اماکن مذهبی داریون « حسینه والده کهندل بذرافکن » بود . این حسینه محل فعالیت اولین گروه مقاومت بسیج داریون و شهدای بسیجی از جمله شهید اسد اله شکوهی ، شهید علی بذرافکن ، شهید بهرام یوسفی بود . بعد […]

یوسف بذرافکن|

یکی از کمبود های شهر داریون کمبود اماکن مذهبی است .

یکی از اماکن مذهبی داریون « حسینه والده کهندل بذرافکن » بود . این حسینه محل فعالیت اولین گروه مقاومت بسیج داریون و شهدای بسیجی از جمله شهید اسد اله شکوهی ، شهید علی بذرافکن ، شهید بهرام یوسفی بود .

vkohandel2 vkohandel1

بعد از آن کانون ، فرهنگی تربیتی وحدت داریون در این حسینه تشکیل شد . بعد از نقل مکان کانون از این حسینه ، متاسفانه این حسینه تخریب شد . قرار بود این حسینه مجددا باز سازی شود ولی این کار تاکنون انجام نشده است .