علی زارع|  تصاویر زیر مربوط به حدود سال1352 خورشیدی است.     در این تصاویر تعدادی از دانش آموزان دهه 50 را مشاهده می کنید که دورهم  سفری کوتاه به خالد آباد داریون انجام داده اند. شناسایی افراد حاضر در تصاویر به عهده  شما کاربران عزیز این عکسها از آلبوم شخصی حاج ابراهیم جهانی برداشته […]

علی زارع|

 تصاویر زیر مربوط به حدود سال1352 خورشیدی است.

 

 

ghadimi khaledabad

در این تصاویر تعدادی از دانش آموزان دهه 50 را مشاهده می کنید که دورهم  سفری کوتاه به خالد آباد داریون انجام داده اند.
شناسایی افراد حاضر در تصاویر به عهده  شما کاربران عزیز
این عکسها از آلبوم شخصی حاج ابراهیم جهانی برداشته شده است.