یوسف بذرافکن| ساعت 11 و 40 دقیقه شب است ، بسیاری از مردم به دلیل فصل تابستان و برای گریز از گرما در حیاط منازل مشغول به استراحت یا خواب هستند .   صدای ساز و آواز عروسی و شاه باش به گوش می رسد ، بوق بوق اتومبیل ها شنیده می شود . اما […]

یوسف بذرافکن|

ساعت 11 و 40 دقیقه شب است ، بسیاری از مردم به دلیل فصل تابستان و برای گریز از گرما در حیاط منازل مشغول به استراحت یا خواب هستند .

 

SOAL

صدای ساز و آواز عروسی و شاه باش به گوش می رسد ، بوق بوق اتومبیل ها شنیده می شود . اما عجیب تر ،صدای تیر و گلوله است که گوش ها را آزار می دهد . صدایی که به یکی و دوتا بسنده نمی شود و دائم به گوش می رسد .

این در حالی است که حوادث ناگوار تیر اندازی و خطرات آن همواره تهدیدی جدی به شمار می رود ولی گوش کسی به این اخبار تاسف انگیز بدهکار نیست !

راستی مسئول برخوردبا حمل اسلحه و تیراندازی چه کسی است ؟