شنیده می شود که…. در حالی که سال تحصیلی جدید به زودی آغاز می شود هنوز حق التدریس 6 ماه سال تحصیلی گذشته به معلمان منطقه داریون پرداخت نشده است . این در حالی است که معلمان به این حق التدریس مختصر نیاز دارند و باید مخارج همسر و فرزندان خود را تامین کرده و […]

شنیده می شود که….

در حالی که سال تحصیلی جدید به زودی آغاز می شود هنوز حق التدریس 6 ماه سال تحصیلی گذشته به معلمان منطقه داریون پرداخت نشده است .

akhbarvizheh

این در حالی است که معلمان به این حق التدریس مختصر نیاز دارند و باید مخارج همسر و فرزندان خود را تامین کرده و اقساط وام های خود را بپردازند .