یوسف بذرافکن| امروز جمعه سی و یکم شهریور ماه است . روزی که منطقه داریون صاحب یک سایت مستقل خبری ، تحلیلی شد . در چنین روزی در سال ۱۳۹۰ به همت یک داریونی تمام عیار ، سایتی راه اندازی شد که جای خود را در بین مردم پیدا کرد و شناسنامه و هویتی برای […]

یوسف بذرافکن|

امروز جمعه سی و یکم شهریور ماه است . روزی که منطقه داریون صاحب یک سایت مستقل خبری ، تحلیلی شد .

daryonnama

در چنین روزی در سال ۱۳۹۰ به همت یک داریونی تمام عیار ، سایتی راه اندازی شد که جای خود را در بین مردم پیدا کرد و شناسنامه و هویتی برای داریون شد .

تا قبل از آن اخبار و مهم تر ازآن مشکلات منطقه داریون در فضای مجازی جایی برای انتشار نداشت . اکنون اما 6 سال از غرس این نهال می گذرد . دراین 6 سال با یاری خداوند این نهال در مقابل انبوه مشکلات مقاومت کرد و اکنون به درختی پر ثمر تبدیل شده است .

داریون نما بدون هیچگونه وابستگی ، به بیان مشکلات و اخبار منطقه ای می پردازد که در نزدیکی مرکز استان از محرومیت های فراون رنج می برد .

داریون نما تریبونی است که مردم این منطقه نداشته ها و کمبود ها ی خود را در آن بیان کنند هرچند این موضوع به مذاق بعضی خوش نمی آید .

برای این سایت وزین  آرزوی توفیق روز افزون داریم . مطمئن هستم کم مهری ها و بی مهری ها نسبت به این سایت درراه پیشرفت این سایت مردمی خللی ایجاد نمی کند . زاد روز فعالیت « داریون نما » را تبریک می گوئیم .