به مناسبت هفته نیروی انتظامی شهردار، شوار و پرسنل شهرداری با فرمانده پاسگاه انتظامی دودج دیدار کردند. در این دیدار، شکوهی فرمانده حوزه حضرت نرجس(س) قاب عکس شهید حججی را به عنوان یادبود به فرمانده انتظامی دودج اهدا کرد.

به مناسبت هفته نیروی انتظامی شهردار، شوار و پرسنل شهرداری با فرمانده پاسگاه انتظامی دودج دیدار کردند.

shahrdarpasgah
در این دیدار، شکوهی فرمانده حوزه حضرت نرجس(س) قاب عکس شهید حججی را به عنوان یادبود به فرمانده انتظامی دودج اهدا کرد.