نماز جمعه این هفته منطقه داریون نیز با شکوه خاصی در مصلای نماز جمعه برگزار شد. متن کامل خطبه ها را اینجا بخوانید.

نماز جمعه این هفته منطقه داریون نیز با شکوه خاصی در مصلای نماز جمعه برگزار شد.

asadi

متن کامل خطبه ها را اینجا بخوانید.