یوسف بذرافکن| در منطقه داریون استعدادهای فراوانی وجود دارند که باید شناسایی شده و پرورش یابند تا به شکوفایی برسند یکی از آنها خانم زهرا دیندارلو است . او در کلاس ششم دبستان معرفت دیندارلو درس می خواند و سال گذشته در رشته داستان نویسی در استان منخب شده است . زهرا نه تنها در […]

یوسف بذرافکن|

در منطقه داریون استعدادهای فراوانی وجود دارند که باید شناسایی شده و پرورش یابند تا به شکوفایی برسند یکی از آنها خانم زهرا دیندارلو است .

او در کلاس ششم دبستان معرفت دیندارلو درس می خواند و سال گذشته در رشته داستان نویسی در استان منخب شده است .

زهرا نه تنها در رشته داستان نویسی و نویسندگی استعداد فراوان دارد بلکه در رشته نقاشی هم از استعدادی سرشار برخودار است .

زهرا تصمیم دارد امسال داستان های کتابش را خودش نقاشی کند .

برای این نوجوان عزیز که با تشویق های مدیر مدرسه خانم شیبانی پله های ترقی را می پیماید از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون داریم.