زحمات هیات امنای امامزاده ابراهیم علیه السلام داریون برکسی پوشیده نیست . یوسف بذرافکن: با زحمات و پیگیری های این آقایان ، اکنون امامزاده به مرکزی معنوی و با صفا برای منطقه داریون تبدیل شده است و در بعضی از ایام سال از جمله عاشورا و اربعین حسینی این امامزاده محل زیارت و تجمع هزاران […]

زحمات هیات امنای امامزاده ابراهیم علیه السلام داریون برکسی پوشیده نیست .

یوسف بذرافکن:

با زحمات و پیگیری های این آقایان ، اکنون امامزاده به مرکزی معنوی و با صفا برای منطقه داریون تبدیل شده است و در بعضی از ایام سال از جمله عاشورا و اربعین حسینی این امامزاده محل زیارت و تجمع هزاران عزادارحسینی تبدیل می شود.

وضعیت نامناسب سرویس بهداشتی در حوالی امام زاده ابراهیم علیه السلام

نماز ظهرعاشورا در جوار این امامزاده جلیل القدر برگزار می شود . اما متاسفانه این زیارت گاه فاقد سرویس بهداشتی مناسب است و همین موضوع باعث مشکلاتی شده است . لذا لازم است مشکل بزرگ این مقدس با پیگری هیئت امنا برطرف شود.