نماینده بسیج دانش آموزی ناحیه 4 در مدارس منطقه داریون تعیین شد. طی حکمی از طرف اصغر رنجبر فرمانده حوزه 4 بسیج دانش آموزی شهید فهمیده ناحیه 4 شیراز که نسخه ای از آن هم در اختیار داریون نما قرار گرفت محمدرضا زارع به عنوان نماینده این حوزه در امورات بسیج دانش آموزی منطقه داریون معرفی […]

نماینده بسیج دانش آموزی ناحیه 4 در مدارس منطقه داریون تعیین شد.

طی حکمی از طرف اصغر رنجبر فرمانده حوزه 4 بسیج دانش آموزی شهید فهمیده ناحیه 4 شیراز که نسخه ای از آن هم در اختیار داریون نما قرار گرفت محمدرضا زارع به عنوان نماینده این حوزه در امورات بسیج دانش آموزی منطقه داریون معرفی شد.