هسته مشاوره ناحیه 4 شیراز در مدارس منطقه داریون حضور یافتند. 14 نفر از مشاورین  هسته مشاوره ناحیه 4 شیراز در مدارس منطقه داریون حضور یافته ودر جمع اولیاء و دانش آموزان به صورت گروهی و انفرادی به بیان اصول و شیوه های تعلیم وتربیت اسلامی – مشاوره تحصیلی – شیوه های فرزند پروری – […]

 هسته مشاوره ناحیه 4 شیراز در مدارس منطقه داریون حضور یافتند.

14 نفر از مشاورین  هسته مشاوره ناحیه 4 شیراز در مدارس منطقه داریون حضور یافته ودر جمع اولیاء و دانش آموزان به صورت گروهی و انفرادی به بیان اصول و شیوه های تعلیم وتربیت اسلامی – مشاوره تحصیلی – شیوه های فرزند پروری – پیشگیری از مصرف مواد مخدر – و شیوه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و استفاده صحیح از فضای مجازی پرداختند.