خبرنگار:روح الله قربانی: جلسه بررسی اسناد مالکیت شهر داریون برگزار شد. به گزارش داریون نما جلسه ای با حضور بخشدار مرکزی شیراز،نماینده امام جمعه،شهردار،اعضاء شورای اسلامی شهر داریون،اوقاف و امور خیریه،موقوفه معدل الملک،بنیاد مسکن شهرستان شیراز و کارشناسان شهرداری در محل شهرداری داریون برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی و ادعایی […]

خبرنگار:روح الله قربانی:

جلسه بررسی اسناد مالکیت شهر داریون برگزار شد.

به گزارش داریون نما جلسه ای با حضور بخشدار مرکزی شیراز،نماینده امام جمعه،شهردار،اعضاء شورای اسلامی شهر داریون،اوقاف و امور خیریه،موقوفه معدل الملک،بنیاد مسکن شهرستان شیراز و کارشناسان شهرداری در محل شهرداری داریون برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی و ادعایی مبنی بر اینکه 5 دانگ داریون وقفی است شورای اسلامی شهر داریون از شهروندان درخواست کرد چنانچه مدارکی دال بر اثبات مالکیت پاساژ کاخ نور و تبدیل به احسن شدن منطقا داریون دارند در اسرع وقت به شورا تحویل دهند.