بنفشه آقاجان زاده از هنرمندان جوان داریونی است که حدودا 10 سال است هنر نقاشی را به عنوان کار و علاقه خود برگزیده و در این راه به توفیقاتی نیز دست یافته است. در ادامه به صورت خلاصه با این هنرمند جوان نقاش آشنا می شوید: از سال  ۸۶نقاشی کار می کنم مدرک تحصلیمی ام […]

بنفشه آقاجان زاده از هنرمندان جوان داریونی است که حدودا 10 سال است هنر نقاشی را به عنوان کار و علاقه خود برگزیده و در این راه به توفیقاتی نیز دست یافته است.

معرفی هنرمندان جوان داریونی/ بنفشه آقاجان زاده فرزندهوشنگ

در ادامه به صورت خلاصه با این هنرمند جوان نقاش آشنا می شوید:

از سال  ۸۶نقاشی کار می کنم

مدرک تحصلیمی ام لیسانس هنرهای تجسمی از دانشگاه هنر اصفهان است.

سبک های کاری:معرق کاشی/رنگ روغن/ نقاشی روی تخته نرد و سایر سبک ها.

در حال حاضر در فرهنگ سرای گل های باغ نبوت داریون مشغول به کارم.