خبرنگار:علی مختاری: زمین چمن مصنوعی 5نفره شهر داریون در فروردین97افتتاح می شود. رییس اداره ورزش و جوانان داریون گفت: براساس تقاضای قبلی و تلاش های مستمر و مجدانه،زمین چمن مصنوعی 5نفره روباز این شهر دراواخر فروردین 97به بهره برداری خواهد رسید. علی بذرافکن افزود: برای ساخت و تکمیل این زمین هزینه ای بالغ بر دو […]

خبرنگار:علی مختاری:

زمین چمن مصنوعی 5نفره شهر داریون در فروردین97افتتاح می شود.

رییس اداره ورزش و جوانان داریون گفت: براساس تقاضای قبلی و تلاش های مستمر و مجدانه،زمین چمن مصنوعی 5نفره روباز این شهر دراواخر فروردین 97به بهره برداری خواهد رسید.

علی بذرافکن افزود: برای ساخت و تکمیل این زمین هزینه ای بالغ بر دو میلیاردو 500میلیون ریال در نظر گرفته شده که تا پایان مجموعه های مختلفی از جمله شهرداری ،شورای اسلامی و ورزش وجوانان داریون باهم تعامل و همکاری دارند.

وی در خصوص دلیل انتخاب مکان احداث این زمین گفت:به دلیل اینکه زمین مورد نظر در حاشیه جاده شیراز به داریون مهیا ننشد به ناچار محل احداث آن در ضلع جنوبی زمین فوتبال فعلی در نظر گرفته ایم .

بذرافکن بیان داشت: زمان آغاز عملیات این پروژه از اوایل بهمن 96 بوده و ان شاالله بعد از اتمام مرحله فنس گذاری ، تک لبه گذاری و همچنین جایگاه تماشاگران به مرحله چسباندن چمن مصنوعی می رسیم.