علی رعیتی: خانه های قدیمی به واسطه استفاده از مواد و مصالح طبیعی نظیر چوب و کاهگل، زیبا تر و دل نشین تر بودند. درست است که بسیار ساده بودند ولی همین سادگی و خالص بودنشان است که باعث می شود هر وقت از کنار یکی از خانه های قدیمی رد می شویم پر از […]

علی رعیتی:

خانه های قدیمی به واسطه استفاده از مواد و مصالح طبیعی نظیر چوب و کاهگل، زیبا تر و دل نشین تر بودند.

درست است که بسیار ساده بودند ولی همین سادگی و خالص بودنشان است که باعث می شود هر وقت از کنار یکی از خانه های قدیمی رد می شویم پر از حس خوب زندگی شویم.

اصلا انگار زندگی در آن خانه ها بیشتر جریان داشت، خانه هایی که بی ریا بودند، دیوار های کاهگلی داشتند که هر وقت باران می آمد بوی زندگی سر تا سر کوچه را پر می کرد، درب های چوبی ای که کلون و کوبه ها از آن آویزان بود.