عکس پانوراما یا همان سراسر نما را از داریون مشاهده می کنید.

عکس پانوراما یا همان سراسر نما را از داریون مشاهده می کنید.

این تصویر مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ است.