شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال کارگران نداشته و نخواهد داشت و تنها باید پاسخگوی شرکت طرف قرار داد خود باشد و اگر تعویقی در پرداخت حقوق کارگران اتفاق بیفتد ارتباطی به شهرداری نخواهد داشت.

پیرو خبر «حقوق کارگران شهرداری داریون ۶ ماه است پرداخت نشده!» که در سایت داریون نما منتشر شد شهرداری داریون جوابیه ای ارسال کرده که در ادامه مشاهده می کنید.

قابل توجه مسول سایت داریون نما و شهروندان شریف شهر داریون

نظر به اینکه در سایت مذکور مطلبی مبنی بر عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری به مدت شش ماه درج گردیده به اطلاع میرساند با توجه به اینکه قرار داد شهرداری با شرکت خدماتی به صورت حجمی منعقد میگردد و پیمانکار بنا به صلاحدید میتواند از هر تعداد نیروی مورد نیاز خود و از هرجا که صلاح بداند نیرو تامین کند و حقوق آنان را به استناد ضوابط اداره کار پرداخت نماید لذا شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال کارگران نداشته و نخواهد داشت و تنها باید پاسخگوی شرکت طرف قرار داد خود باشد و اگر تعویقی در پرداخت حقوق کارگران اتفاق بیفتد ارتباطی به شهرداری نخواهد داشت.

روابط عمومی شهرداری داریون