امام جمعه داریون از استاندار فارس خواست به عنوان نماینده عالی دولت نسبت به درآمد شهرداری داریون و تخصیص بودجه ویژه جهت حل معضلات که باعث اعتراضات مردمی در سطح شهر شده اهتمام ورزد.

حجت الاسلام اسدی امام جمعه داریون در خطبه های این هفته نمار جمعه داریون گفت:از مهندس تبادار استاندار فارس تقاضامندیم که در هیات دولت مسایل تبدیل داریون به بخش را به صورت ویژه پیگیری کنند و همچنین نسبت به شهرداری داریون که درآمد پایداری ندارد و باعث مشکلات عمرانی در سطح شهر و عدم دریافت حقوق کارگران شده توجه ویژه ای داشته باشند.

امام جمعه داریون از استاندار فارس خواست به عنوان نماینده عالی دولت نسبت به درآمد شهرداری داریون و تخصیص بودجه ویژه جهت حل معضلات که باعث اعتراضات مردمی در سطح شهر شده اهتمام ورزد.