چهارمین دوره مسابقات کمان سنتی استان فارس برگزار شد.

در این دوره از مسابقات یوسف عزیزی مقام دوم ۴۰متر را به دست آورد.
همچنین محمد زارع موفق به کسب مقام دوم ۲۰ متر شد.