تیم کاراته دختران داریون قهرمان مسابقه کاراته استان فارس شد.

به گزارش داریون نما هر ۱۲نفر شرکت کننده تیم داریون حایز مقام شدند.

سارا کشاورز رده نوجوانان مقام اول
بهاره ارجی رده نوجوانان مقام دوم
فاطمه ارجی رده نونهالان مقام اول
حدیثه ارجی رده نونهالان مقام اول
عسل جمشیدی .،آیناز ارجی زینب کشاورز پریسا ارجی رده سنی نونهالان مقام اول
فایزه جمشیدی و بهاره ارجی مقام دوم
فاطمه بذرافشان معصومه بذرافشان و زهرا ارجی مقام سوم