جمعی از اهالی داریون از اعضای شورای اسلامی شهر داریون خواستار شدند: جلسه پرسش و پاسخ پیرامون بحران آب،پیگیری چاه های مجاز و غیر مجاز و زمین خواری در منطقه خالد آباد.

جمعی از اهالی شهر داریون  در نامه ای که نسخه ای از آن را در اختیار سایت داریون نما نیز قرار دادند از اعضای شورای اسلامی شهر داریون خواسته اند تا جلسه پرسش و پاسخ پیرامون بحران آب،پیگیری چاه های مجاز و غیر مجاز و زمین خواری در منطقه خالد آباد برگزار کنند.