در شب سوم محرم هیئت های عزاداری ماه محرم شلوغ تر بود . حضور نوجوانان قابل توجه بود .

یوسف بذرافکن

اما برنامه ریزی بهتر توسط مسئولین هیئت ها و انجام برنامه های فرهنگی در کنار عزاداری سرور شهیدان عالم می تواند نسل جوان را بیشتر با اهداف قیام حضرت ابا عبدالله الحسین آشنا کند.