اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال پیوند اعضای جمهوری اسلامی ایران جهت حضور قدرتمندانه در مسابقات جهانی پیوند اعضا که در تیرماه ۱۳۹۸در کشور انگلستان برگزار می شود در کمپ تیمهای ملی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

به گزارش داریون نما جعفر میرزایی داریونی به عنوان دروازبان در این تیم حضور دارد.
ضمنا علی چینی ، محمد نوازی و  امین وجدی(بازیکنان اسبق استقلال و تیم ملی ) بعنوان کادر مربیگری این تیم فعالیت می کنند.