در شب چهارم محرم میهمان هیئت ثارالله شهر داریون بودم ، هیئتی که در خیابان دکتر حسابی داریون مسقر است .

یوسف بذرافکن

عکس مرحوم منوچهر شکوهی که از اعضای هیئت امنای « ثارالله » بود در کنار تصویر شهید غلامرضا زارع جلب توجه می کرد.

نوحه خوان اصلی این هیئت « مصیب ارجمند » است که از اعضای هیئت قاسم بن الحسن داریون در دهه هفتاد است.