مراسم تعزیه خوانی در روز تاسوعای حسینی در شهر داریون برگزار شد.

روح الله قربانی