مراسم عزاداری عاشورای ۹۷ در جوار امام زاده ابراهیم علیه السلام.

روح الله قربانی