ماشین نویسی به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی توسط علی امیدواری هنرمند خطاط داریونی.

روح الله قربانی