تصاویر جالبی از زمین های کشاورزی اطراف داریون،فصل بهار و فصل تابستان ۱۳۹۷یا همان فصل برداشت محصول.

گزارش کامل تر را در بخش گالری تصاویر داریون نما اینجا ببینید.