در آخرین روز شهریور ماه مراسم آغاز سال تحصیلی برای کلاس اولی ها آغاز شد .

یوسف بذرافکن

هرچند مراسم امروز رنگ و بوی محرم داشتند آما کلاس اولی ها از آمدن به مدرسه خوشحال بودند .

اولین روز مدرسه برای بچه های هفت ساله حال و هوای دیگری داشت .

این هم عکس های خاطره انگیز از کلاس اولی ها دبستان معرفت دیندارلو: