با حضور نمایندگان تیم های شرکت کننده،مسابقات فوتبال تربرلابیشه قرعه کشی شد که طی آن ۱۰ تیم شرکت کننده در دو گروه پنج تیمی باهم به رقابت می پردازند.

خبرنگار:علی مختاری

بر اساس این گزارش،تیم های فجر و شهدا از تربرلابیشه، عدل و مقاومت از دیندارلو و شهدای دودج در گروه اول قرار گرفتند.

در گروه دوم نیز تیم های عقاب و پاسارگاد از تربرلابیشه ،ستارگان تربرجعفری،شهاب کوشک مولا و شهدای داریون باهم جدال خواهند کرد.

*********

برنامه هفته اول مسابقات صبح جمعه (دوم آذرماه ۹۷) :
بازی اول: عدل – شهدای لابیشه (ساعت ۸الی ۱۰)
بازی دوم: ستارگان جعفری – پاسارگاد لابیشه(۱۰الی۱۲)
بازی سوم: مقاومت دیندارلو- فجر لابیشه(۱۲الی ۱۴)
بازی چهارم: عقاب لابیشه – شهاب کوشک مولا (۱۴الی ۱۶)
شایان ذکر است که تیم های شهدای دودج و شهدای داریون در هفته اول این مسابقات استراحت دارند.