حجت الاسلام حمیدی نژاد امام جمعه منطقه داریون همراه با تعدادی از نمازگزاران این مسجد از فتح اله پرده نشین یکی از اصحاب مسجد که در بستر بیماری است عیادت کردند.