بر اساس شنیده های خبرنگار داریون نما حجت الاسلام سید عباس هاشمی که سالها در منطقه داریون به کارهای فرهنگی-مذهبی مشغول است و از روحانیون خوشنام به شمار می رود، به تازگی به عنوان امام جمعه موقت منطقه داریون انتخاب شده است.