تلگرام خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "جوانان ديروز…"

جوانان دیروز/از آسیاب میرزا جمال بذرافکن تا کپسول های گاز غلامحسین پیرزاده

جوانان دیروز/از آسیاب میرزا جمال بذرافکن تا کپسول های گاز غلامحسین پیرزاده

چند مدتی بود که از بخش "جوانان ديروز" سایت داریون نما خبری نبود.امروز اما این بخش دو میهمان دارد. اولی جمال بذرافکن معروف به "میرزا جمال است" و دومی غلامحسین پیرزاده. جمال بذرافکن سالهاست آسیابان است و آسیاب دارد. او گندم...

جوانان دیروز/بهمن شیروانی

جوانان دیروز/بهمن شیروانی

بزرگترهای ما تاج سرمان هستند. رعایت احترام موسپیدان بر همه واجب است. پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما به دلیل ارزش و احترام خاصی که به جوانان دیروز و بزرگترهای امروز قائل است بخش جدیدی را با عنوان “جوانان دیروز” راه...

جوانان دیروز/جواد بذرافکن

جوانان دیروز/جواد بذرافکن

بزرگترهای ما تاج سرمان هستند. رعایت احترام موسپیدان بر همه واجب است. پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما به دلیل ارزش و احترام خاصی که به جوانان دیروز و بزرگترهای امروز قائل است بخش جدیدی را با عنوان “جوانان دیروز” راه...

جوانان دیروز/بخش جدید سایت داریون نما

جوانان دیروز/بخش جدید سایت داریون نما

بزرگترهاي ما تاج سرمان هستند. رعايت احترام موسپيدان بر همه واجب است. پايگاه خبري-تحليلي داريون نما به دليل ارزش و احترام خاصي كه به جوانان ديروز و بزرگترهاي امروز قائل است بخش جديدي را با عنوان "جوانان ديروز" راه اندازي...