جوانان ديروز/از آسیاب میرزا جمال بذرافكن تا کپسول های گاز غلامحسین پیرزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۱

جوانان ديروز/از آسیاب میرزا جمال بذرافكن تا کپسول های گاز غلامحسین پیرزاده

چند مدتی بود که از بخش “جوانان ديروز” سایت داریون نما خبری نبود.امروز اما این بخش دو میهمان دارد. اولی جمال بذرافکن معروف به “میرزا جمال است” و دومی غلامحسین پیرزاده. جمال بذرافکن سالهاست آسیابان است و آسیاب دارد. او گندم های زرد مردم را سفید می کند تا بعضی از خانواده های داریونی که […]

جوانان ديروز…
چیزی یافت نشد !