داریون به “خانه هنرمندان” نیاز دارد گفت و گو با داریوش هوشمند،هنرمند داریونی:

داریون به “خانه هنرمندان” نیاز دارد

گفت و گو و عکس:علی زارع| یکی از هنرمندان بااخلاق داریون داریوش هوشمند برادر شهید کوروش هوشمند و فرزند مرحوم علی عبداله است. وی نوازنده ی سه تار است و کلاسهایی هم به طور خصوصی در داریون برگزار کرده که در این زمینه شاگردان...