گفته می شود که: پرویز کهندل از اهالی داریون که سالها در پست های مهمی چون مسوولیت هسته گزینش استانداری فارس و… خدمت کرده از حوزه انتخابیه مرودشت برای انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده است. گفتنی است از شرایط اصلی ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا […]

گفته می شود که: پرویز کهندل از اهالی داریون که سالها در پست های مهمی چون مسوولیت هسته گزینش استانداری فارس و… خدمت کرده از حوزه انتخابیه مرودشت برای انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده است.گفتنی است از شرایط اصلی ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن است که کهندل از این ویژگی برخوردار بوده و کارشناس ارشد تاریخ است.

شنیده می شود که:یک داریونی که مدرک دکتری دارد نیز در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده است. دکتر…. از حوزه انتخابیه شیراز و داریون برای انتخابات مجلس به رقابت با سایر کاندیداها خواهد پرداخت.