توزيع شب نامه بر عليه شهرداري و شوراي شهر داريون گفته مي شود كه: اخيرا در سطح شهر داريون شب نامه هايي توزيع شده كه در آن بر عليه عملكرد شهرداري و شوراي اسلامي شهر داريون مطالبي نوشته شده است. مهندس تخفيف داد،دكتر مشتري شد! همچنين ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون از توافق […]

توزيع شب نامه بر عليه شهرداري و شوراي شهر داريون

گفته مي شود كه: اخيرا در سطح شهر داريون شب نامه هايي توزيع شده كه در آن بر عليه عملكرد شهرداري و شوراي اسلامي شهر داريون مطالبي نوشته شده است.

مهندس تخفيف داد،دكتر مشتري شد!

همچنين ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون از توافق شهرداري و دانشگاه آزاد داريون بر سر مساله عوارض ساختمان دانشگاه آزاد داريون خبر داد.

به گزارش داريون نما شرفي در تماس با سايت داريون نما اعلام كرد با محاسباتي كه توسط كارشناسان انجام گرفت كل هزينه عوارض ساختمان دانشگاه آزاد داريون 115 ميليون تومان برآورد شد كه در نهايت شهرداري داريون 35 ميليون تومان تخفيف داد و قرار شد مبلغ 80 ميليون تومان را دانشگاه آزاد طي دو مرحله به شهرداري داريون پرداخت كند.

رييس شوراي اسلامي شهر داريون البته اين نكته را هم يادآور شد كه فضاهاي اختصاص يافته به مسجد و مجموعه ورزشي در دانشگاه آزاد مشمول عوارض قرار نگرفته است.

داريون نما:به نظر مي رسد با اين اتفاق نبرد دكتر و مهندس به پايان رسيده باشد!