همانگونه كه اطلاع داريد برنامه صبح بخير ايران كه از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود، تعداد 10 برنامه را درباره شهر داريون به روي آنتن برد. پس از پخش اين برنامه ها تعداد قابل توجهي از شهروندان داريوني در پيام هايي كه در قسمت نظرات سايت داريون نما قرار دادند نسبت […]

همانگونه كه اطلاع داريد برنامه صبح بخير ايران كه از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود، تعداد 10 برنامه را درباره شهر داريون به روي آنتن برد.

پس از پخش اين برنامه ها تعداد قابل توجهي از شهروندان داريوني در پيام هايي كه در قسمت نظرات سايت داريون نما قرار دادند نسبت به نوع معرفي داريون در اين برنامه اعتراض داشتند.

سايت داريون نما به همين دليل اولين نظرسنجي خود را درباره كيفيت اين برنامه ها برگزار مي كند.شما بيننده گرامي مي توانيد با مراجعه به نوار سمت راست سايت در اين نظرسنجي شركت كنيد.