با توجه به اينكه تحريريه و مديريت پايگاه خبري-تحليلي داريون نما براي بينندگان و مخاطبان خود ارزش بسياري قائل است و با توضيح اين مطلب كه برخي از بينندگان سايت داريون نما براي خواندن مطالب در قالب قبلي با مشكلاتي مواجه بودند. گروه فني سايت با آماده كردن و بهينه سازي قالب فعلي به اين […]

با توجه به اينكه تحريريه و مديريت پايگاه خبري-تحليلي داريون نما براي بينندگان و مخاطبان خود ارزش بسياري قائل است و با توضيح اين مطلب كه برخي از بينندگان سايت داريون نما براي خواندن مطالب در قالب قبلي با مشكلاتي مواجه بودند. گروه فني سايت با آماده كردن و بهينه سازي قالب فعلي به اين نياز مخاطبان خود پاسخ گفت.

اميدواريم اين قالب و تغييراتي كه بر روي آن انجام شده مورد توجه و رضايت بينندگان عزيز سايت داريون نما قرار گيرد.