خبرنگار:مرضيه شكوهي/ هزينه هاي برگزاري مراسم يادواره شهداي منطقه داريون تصويب شد. به گزارش داريون نما در جلسه اي كه در حوزه مقاومت هفت امام موسي كاظم عليه السلام و با حضور مسوولين ارگان هاي مختلف داريون برگزار شد درباره برگزاري مراسم يادواره شهدا كه در روز اربعين برگزار خواهد شد بحث و تبادل نظر […]

خبرنگار:مرضيه شكوهي/
هزينه هاي برگزاري مراسم يادواره شهداي منطقه داريون تصويب شد.

به گزارش داريون نما در جلسه اي كه در حوزه مقاومت هفت امام موسي كاظم عليه السلام و با حضور مسوولين ارگان هاي مختلف داريون برگزار شد درباره برگزاري مراسم يادواره شهدا كه در روز اربعين برگزار خواهد شد بحث و تبادل نظر به عمل آمد.و هزينه هاي برگزاري اين مراسم به تصويب رسيد.