امروز آخرين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران به روي آنتن رفت. به همين بهانه تصويري جالب از مجري برنامه صبح بخير ايران كه توسط سايت داريون نما شكار شده تقديم شما بينندگان و صد البته اين عزيز مي شود. واي داريون عجب جاي قشنگيه…!

امروز آخرين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران به روي آنتن رفت.

به همين بهانه تصويري جالب از مجري برنامه صبح بخير ايران كه توسط سايت داريون نما شكار شده تقديم شما بينندگان و صد البته اين عزيز مي شود.

واي داريون عجب جاي قشنگيه…!