ظاهرا برخی از افرادی که نامشان در اطلاعیه ای که برای این جلسه توزیع شده آمده، پس از پخش این اطلاعیه از حضور خود در جلسه مذکور مطلع شده اند!

شنیده می شود که…

قرار است روز جمعه 23 اسفندماه ساعت 4 عصر جلسه بررسی مشکلات ورزشی منطقه داریون و تشکیل کارگروه ورزشی با حضور برخی مسوولین داریون در مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت برگزار شود.

نکته جالب درباره جلسه فوق این است که ظاهرا برخی از افرادی که نامشان در اطلاعیه ای که برای این جلسه توزیع شده آمده، پس از پخش این اطلاعیه از حضور خود در  جلسه مذکور مطلع شده اند!

همچنین گفته می شود در این جلسه قرار است نماینده ورزش و جوانان تغییر کند. اگر این خبر درست باشد باید گفت برگزارکنندگان احتمالا از قوانین مطلع نیستند زیرا نماینده اداره ورزش و جوانان به وسیله این اداره انتخاب می شود و نه هیچ کارگروه دیگری.