گفتنی است در این مراسم دانش آموزان و همکاران بالغ بر 4 میلیون ریال به دانش آموزان بی بضاعت اهدا کردند.

  جشن نیکوکاری همزمان با مدارس سراسر کشور  چهاردهم اسفندماه با شور و حال زائد الوصفی در دبستان شهید علی باز زارع  روستای ایزدخواست  برگزار شد .

در این مراسم ابتدا محمد زارعی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش داریون ضمن تقدیر و تشکر از حضور گرم و پرشور دانش آموزان در مراسم جشن نیکوکاری در باب اهمیت کمک به هم نوعان و شاد کردن دیگران مطالبی ایراد کرد. در ادامه دانش آموزان با شادی و شور پاکت های حاوی وجوه نقدی خود را جهت کمک به دانش آموزان نیازمند تحویل دادند.

در ادامه مراسم  فیروز عبداللهی مدیر دبستان شهید علی باز زارع  از شرکت گسترده همکاران و دانش آموزان در این مراسم تقدیر کرد. گفتنی است در این مراسم دانش آموزان و همکاران بالغ بر 4 میلیون ریال به دانش آموزان بی بضاعت اهدا کردند.