سایت صدای خرامه در 23 اسفندماه سال 91 اولین خبر خود را با عنوان “آخرین پنج شنبه 91 در خرامه” منتشر کرد و فعالیت رسمی رسانه ای خود پس از چند ماه فعالیت آزمایشی آغاز نمود.

سایت “صدای خرامه” پنج شنبه گذشته یک ساله شد.

به گزارش داریون نما سایت صدای خرامه که عمده مطالبش را به انعکاس مشکلات مردم این منطقه اختصاص می دهد و همچنین اهتمام ویژه ای به زنده نگه داشتن یاد شهدا دارد با مدیریت جناب ایزدی و دوستان توانسته در همین مدت یک سال نیز جای خود را در میان خرامه ای ها باز و اعتماد آنان را به سوی خود جلب کند.

این سایت به عنوان مثال در جریان درگیری خونین اخیر نیروی انتظامی با قاچاقچیان بلوچ در روستای معزآباد از لحاظ سرعت در خبررسانی بسیار خوب عمل کرد و در این زمینه اولین سایتی بود که گزارش و عکس اختصاصی منتشر کرد که منبع بسیاری از سایتهای کشوری نیز قرار گرفت.

سایت صدای خرامه یک ساله شد

سایت صدای خرامه یک ساله شد

گفتنی است سایت صدای خرامه در 23 اسفندماه سال 91 اولین خبر خود را با عنوان “آخرین پنج شنبه 91 در خرامه” منتشر کرد و فعالیت رسمی رسانه ای خود پس از چند ماه فعالیت آزمایشی  آغاز نمود.

سایت داریون نما یک سالگی سایت همسایه-صدای خرامه- را به گردانندگان آن تبریک می گوید و آرزو می کند دوستان عزیز در صدای خرامه همواره در مسیر پیشرفت گام بردارند.