در این طرح به دانش آموزان عزيز مقاديري كفش،مانتو شلوار،مقنعه، شلوار،بلوز و بن خريد اهدا شده است.

در آستانه فرا رسیدن سال نو نمایندگی آموزش و پرورش داریون 180 میلیون ریال کمک غیر نقدی در میان دانش آموزان منطقه داریون توزیع کرده است.

محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون در تماس با داریون نما با بیان مطلب فوق افزود:در این طرح به دانش آموزان عزيز مقاديري كفش،مانتو شلوار،مقنعه، شلوار،بلوز و بن خريد اهدا شده است.

محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون

محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون

وی همچنین  از رییس آموزش وپرورش ناحيه 4شيرازو اداره كل  آموزش وپرورش استان فارس بابت همکاری در این زمینه تشکر کرد.