از سوی کمیته برگزاری مسابقات فوتبال منطقه داریونبرنامه هفته پنجم مسابقاتفوتبال (جام شهدا) اعلام شد.

خبرنگار:علی مختاری|
به گزارش داریون نما بدین ترتیب این مسابقات از جمعه هفتم فروردین با انجام چهار دیدار پیگیری خواهد شد.

برنامه بازیها :
بازی نخست:شهدای دودج –ستارگان تربرجعفری (ساعت ۸صبح )
بازی دوم:میثاق تربرلابیشه-عرشیا(ساعت ۱۰صبح )
بازی سوم :انقلاب نوین-شهدای لابیشه(ساعت ۱۲)
بازی چهارم :پرسپولیس دیندارلو-میثاق تربرجعفری(۱۴عصر)