به گزارش داریون نما مسابقات فوتبال منطقه داریون جام شهدا از سه شنبه با انجام چهار دیدار پیگیری خواهد شد جدول ان بدین شرح است .

خبرنگار:علی مختاری|
بازی نخست:پرسپولیس دیندارلو-پاسارگاد لابیشه
بازی دوم :انقلاب نوین جعفری -وحدت جعفری
بازی سوم :امید لابیشه -پاس جعفری
بازی چهارم :شهدای دودج -میثاق لابیشه