عکس‌های “پانوراما” یا “سراسرنما” عکس‌هایی هستند که فضای وسیعتری نسبت به عکس‌های معمولی را پوشش می‌دهند

عکس پانوراما(سراسرنما) که در ادامه مشاهده می کنید را ناصر بذرافکن برایمان ارسال کرده است.

توضیح این که:عکس‌های “پانوراما” یا “سراسرنما” عکس‌هایی هستند که فضای وسیعتری نسبت به عکس‌های معمولی را پوشش می‌دهند.

  نحوهٔ ساخت آن‌ها چنین است که با کنار هم قرار دادن تعدادی عکس معمولی به‌وجود می‌آیند.

برای دیدن عکس در سایز اصلی اینجا کلیک کنید.